Bảo dưỡng phục hồi ắc quy

Kiểm toán Năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp (tòa nhà, nhà máy sản xuất, một hệ thống, dây chuyền)…Từ đó tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xây dựng chương trình sử dụng năng lượng của doanh nghiệp sao cho hiệu quả hơn. Có 3 cấp độ kiểm toán năng lượng:

  • - Kiểm toán Năng lượng sơ bộ: là hoạt động khảo sát thoáng qua quá trình sử dụng năng lượng của các hệ thống chính. Kiểm toán Năng lượng sơ bộ không những xác định các giải pháp tiết kiệm năng lượng đơn giản và có chi phí thấp, mà còn đưa ra một danh sách các giải pháp tiết kiệm năng lượng cần được khảo sát một cách chi tiết trong tương lai. Việc kiểm tra này dựa trên sự khảo sát thực tế sơ bộ, kết hợp với các phân tích từ dự liệthông tin hoạt động và công nghệ, dữ liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ.
  • - Kiểm toán Năng lượng chi tiết: việc kiểm toán chi tiết sẽ bao gồm việc phân tích số liệu về hoạt động, năng lượng tiêu thụ trong quá khứ, khảo sát, đo đạc thực tế các hệ thống tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp nhằm cung cấp một nghiên cứu chi tiết và toàn diện về các khía cạnh như tình trạng chi tiết của các hệ thống phụ trợ, các vấn đề chưa hiệu quả còn tồn tại trong việc sử dụng năng lượng của công ty và các đánh giá định lượng về các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể triển khai. Việc kiểm toán chi tiết sẽ bao gồm các bước đo đạc và khảo sát trực tiếp tại hiện trường kết hợp với các công cụ tính toán để đánh giá hiệu quả dự án tiết kiệm năng lượng.
  • - Kiểm toán đầu tư: Là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích sâu hơn về kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu khắc khe nhất, phân tích lợi ích kinh tế, tài chính và viêc phân bổ nguồn lực…cho một vài giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi nhất. Việc kiểm toán đầu tư sẽ bao gồm phân tích số liệu quá khứ của đối tượng, khảo sát đo lường thực tế với thời gian đủ dài, xây dựng các phương án, phân tích lựa chọn phương án khả thi nhất, phân tích lợi ích kinh tế chi tiết và đưa ra các phân tích về phân bổ vốn đầu tư.

 

Lợi ích của Kiểm toán Năng lượng:

  • - Nắm rõ hiện trạng sử dụng năng lượng, đánh giá hệ thống quản lý và tiêu thụ năng lượng, xác định những khu vực sử dụng năng lượng chưa hợp lý;
  • - Có cơ sở đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng tổng thể cho doanh nghiệp và dự toán chi phí cho tương lai;
  • - Giảm chi phí vận hành thông qua thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng;
  • - Tuân thủ theo “Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” có hiệu lực từ ngày 01/01/2011;
  • - Bảo tồn nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và tạo hình ảnh “doanh nghiệp xanh” thân thiện với môi trường.