CÔNG TY CƠ KHÍ LÂM ĐỒNG

  • Thực hiện giải pháp “Thay động cơ hiệu suất cao và lắp biến tần cho máy ly tâm bê tông” cho công ty Cơ khí và Xây lắp Lâm Đồng.
  • Giải pháp cho phép tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ của động cơ các máy ly tâm.

Hinh minh hoa CT Co khi Lam Dong