Công ty TNHH NS Bluescope Việt Nam

Thực hiện Kiểm toán Năng lượng cho toàn bộ Công ty TNHH NS Bluescope Việt Nam.

 

        Thực hiện đánh giá toàn bộ các vấn đề liên quan đến tiêu thụ năng lượng của Nhà máy từ Hệ thống Quản lý Năng lượng đến các Hệ thống tiêu thụ năng lượng chính trong Nhà máy như Hệ thống cung cấp điện, Hệ thống máy công nghệ, Hệ thống nhiệt, Hệ thống khí nén, Hệ thống thông gió, Hệ thống giải nhiệt, Hệ thống chiếu sáng…Các giải pháp tư vấn cho phép Nhà máy tiết kiệm khoảng 13% tổng chi phí năng lượng tiêu thụ của Nhà máy chưa kể các giải pháp liên quan đến vấn đề quản lý năng lượng của Nhà máy mang lại.
 

 

Công ty TNHH NS Bluescope Việt Nam