Giải pháp năng lượng xanh sạch

I.          Mục đích phục hồi accu (ắc quy)

Việc phục hồi accu (ắc quy) nhằm tận dụng nguồn tài nguyên một cách triệt để, tái sử dụng thiết bị cũ và tiết kiệm chi phí đầu tư mới thiết bị.

II.      Tiêu chuẩn phục hồi accu (ắc quy)

Các Accu (ắc quy) sau khi phục hồi phải đạt được 80% ÷ 98% các đặc tính kỹ thuật của accu mới.

Accu (ắc quy) thông thường có 6 cells và sử dụng công nghệ lá cách hấp thụ. Tất cả các điện dịch được hấm thụ trong tấm cực dương, cực âm và lá cách. Bởi việc thiết kế kín đặc biệt này nên sẽ không có sự rò rỉ dung dịch và có thể sử dụng an toàn cho mọi thiết bị ở các vị trí địa lý khác nhau – đặc biệt là trong hệ thống thông tin di động viễn thông….

2.      Các thiết bị sử dụng cho công tác phục hồi accu (ắc quy)

Để đảm bảo công tác phục hồi accu (ắc quy) tại Viễn thông các tỉnh thành, Công ty TNHH TM DV Viễn Thông Ánh Sáng hiện tại đang sử dụng các loại thiết bị tối tân nhất để đạt được mục đích tối ưu trong công tác này.

Các loại thiết bị chúng tôi đang sử dụng bao gồm :

-         VOM số và Ampe kiềm đa năng

-         Nhiệt kế và  máy kiểm tra lực siết các cọc bình.

-         Tải giả và máy nạp dòng.

-         Nước cất và Axit dùng để phục hồi

3.      Các yêu cầu khi thực hiện công tác phục hồi accu (ắc quy)

-         Kiểm tra và sử dụng thiết bị bảo hộ trước khi tiến hành công việc

-         Tuân thủ đúng quy trình phục hồi, quy trình sử dụng thiết bị đo kiểm.

-         Trong quá trình đo kiểm, nạp xả, lắp đặt… phải tránh chập 2 đầu điện cực làm ngắn mạch, gây sự cố nổ bình.

-         Không được tách rời các cell nhằm tránh hư hỏng.

<span "="">-         Kiểm tra chắc chắn các bulong, các thanh dẫn và chụp mũ nhựa lên các đầu cực trong quá trình thao tác.