THE GRAND HỒ TRÀM STRIP

Thực hiện Kiểm toán Năng lượng cho toàn bộ Tòa nhà gồm Khu vực Khách sạn và Khu vực Casino.

 

        Thực hiện đánh giá toàn bộ các vấn đề liên quan đến tiêu thụ năng lượng của Tòa nhà từ Hệ thống Quản lý Năng lượng đến các Hệ thống tiêu thụ năng lượng chính trong nhà máy như Hệ thống HVAC, Hệ thống chiếu sáng, Hệ thống nước nóng, Hệ thống cấp nước, Hệ thống các thiết bị bếp, Kho lạnh, Vỏ bọc công trình…Các giải pháp tư vấn cho phép nhà máy tiết kiệm khoảng 14% tổng chi phí năng lượng tiêu thụ của Tòa nhà chưa kể các giải pháp liên quan đến vấn đề quản lý năng lượng của tòa nhà mang lại.
 

 

THE GRAND HỒ TRÀM STRIP