• Khách hàng: Nguyễn Văn Bảy
  • Địa chỉ: 459 phố Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Sản phẩm: Tủ nguồn Outdoor Cabinet System​
  • Serial: S760117​
  • Mã bảo hành: BH 30112
  • Ngày mua hàng: 5/1/2024
  • Ngày giao hàng: 10/1/2024
  • Nhân viên bán hàng: Phúc
  • Nhân viên giao hàng: Thuyên
  • Bảo hành: 12 tháng