Chính sách đào tạo và phát triển nhân viên

Chính sách nhân sự là kim chỉ nam cho sự phát triển của Breedlife, chúng tôi cam kết: Thu hút nhân tài về làm việc tại công ty và đảm bảo một lộ trình thăng tiến cụ thể cho từng vị trí. Nhân viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn định kỳ theo những chương trình đào tạo chuyên nghiệp. Năng lực làm việc sẽ được đánh giá khách quan, khoa học là cơ sở để ghi nhận đúng sự cống hiến của nhân viên cho công ty. Chế độ đãi ngộ tương xứng với sự đóng góp của nhân viên và đảm bảo cho sự gắn kết, phát triển bền vững. Chính sách Nhân sự gắn với 05 nội dung:

Trong buổi đào tạo, phòng nghiên cứu đã chia sẻ về những bước tiến mới trong công nghệ nghiên cứu tạo sản phẩm.
Với mục tiêu tạo ra những buổi đào tạo mở, các phòng ban tham gia cũng chia sẻ những hiểu biết về sản phẩm dưới góc độ chuyên môn của mình. Từ đó giúp các thành viên tham gia có cái nhìn tổng quan hơn về sản phẩm.