CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ ĐỊNH KỲ SẢN PHẨM

I. Vai trò của đào tạo nội bộ.
Có thể nói, mỗi CBCNV đều là những yếu tố tiên quyết đối với việc doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển hay không. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nhưng vẫn rất cần phát triển kinh tế, đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lực lượng lao động với trình độ lao động cao, năng suất lao động hiệu quả đáp ứng đủ yêu cầu công việc mà doanh nghiệp đưa ra.

Chính vì vậy việc đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ của mỗi CBCNV là điều vô cùng cần thiết.

II. Đào tạo nội bộ cùng BreedLife
Đào tạo nội bộ là quá trình giúp CBNV tại Breedlife đạt được cái kĩ năng cần thiết trong công việc thông qua các khóa học, chương trình đào tạo do Công ty tổ chức, xây dựng. Quá trình đào tạo nội bộ gắn liền với việc duy trì CBNV, nâng cao kỹ năng và các kiến thức chuyên môn, kiến thức về sản phẩm, nâng cao hiệu suất công việc cho mỗi cá nhân tại Breedlife. Đào tạo nội bộ đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển lâu dài của Breedlife.

Đào tạo nội bộ xây dựng và củng cố niềm tin, lòng trung thành của mỗi CBNV đối với công ty. Từ đó giúp mỗi cá nhân thích ứng và hoàn thành các công việc được giao một cách hiệu quả nhất. Cũng như xây dựng một nền tảng văn hóa doanh nghiệp hiện đại phát triển tiên tiến tại Breedlife. Việc chú trọng hay phát triển công tác đào tạo nội bộ sẽ mang lại những lợi ích không nhỏ cho Breedlife.

Hiểu được tầm quan trọng của đào tạo nội bộ, nên Breedlife định kỳ sẽ tổ chức chương trình đào tạo cho CBNV cũng từ đó từng bước đáp ứng cho chiến lược phát triển lâu dài của toàn bộ công ty. Trong tháng 7, Breedlife đã tổ chức chương trình đào tạo nâng cao kiến thức về hệ thống sản phẩm chống thấm, một trong các sản phẩm mũi nhọn của Công ty.

Trong buổi đào tạo, phòng nghiên cứu đã chia sẻ về những bước tiến mới trong công nghệ nghiên cứu tạo sản phẩm.
Với mục tiêu tạo ra những buổi đào tạo mở, các phòng ban tham gia cũng chia sẻ những hiểu biết về sản phẩm dưới góc độ chuyên môn của mình. Từ đó giúp các thành viên tham gia có cái nhìn tổng quan hơn về sản phẩm.